Taisyklės

PIRK bet kurį
„Selga“ produktą

REGISTRUOK čekį
selga.lt

LAIMĖK piniginį prizą
kasdien!

1500
500
100
50

Registracija

Žaidimo laikotarpis: 2021-03-01 – 2021-04-30

Prašome įvesti savo pavardę
Prašome nurodyti amžių
Klaidingai įvestas numeris
Prašome įvesti čekio numerį
Sutinku su žaidimo taisyklėmis.
Sutinku su žaidimo taisyklėmis

Reklaminio žaidimo „Laimėk džiugią akimirką!“ taisyklės

 1. 1. Žaidimo prekių gamintojas yra SIA „ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIA“, reg. Nr. 40103217882, buveinės adresas: Miera iela, Ryga, Latvija, LV-1001, toliau – Gamintojas.
 1. 2. Reklaminis žaidimas „Laimėk džiugią akimirką!“ yra vartotojų žaidimas (toliau - Žaidimas), kurį organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, reg. Nr. 211884470, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, toliau – Žaidimo organizatoriai.
 1. 3. Žaidimo organizatoriai nustato Žaidimo tvarką šiomis taisyklėmis, visi Žaidimo dalyviai privalo jų laikytis ir jomis vadovautis dalyvaujant Žaidime.
 1. 4. Žaidimo teritorija – bet kuri Lietuvoje esanti pardavimo vieta, kurioje platinamos Žaidimo prekės. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai.
 1. 5. Žaidimo pradžios data yra 2021 m. kovo 1 d. Registracija į Žaidimą galima nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Žaidimo pabaigos data yra 2021 m. gegužės 5 d.
 1. 6. Žaidimo prekė: bet kuris „Selga“ produktas, nurodytas priede Nr. 1.
 1. 7. Žaidimo prekių, kurias įsigijus galima dalyvauti Žaidime, kiekis nebus ribojamas.
 1. 8. Žaidimo prekės taip pat gali būti parduodamos prieš arba po 5 punkte nurodyto laikotarpio, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.
 1. 9. Žaidime negali dalyvauti UAB „Margiris“ ir RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialo darbuotojai ir jų šeimos nariai. Jei nustatoma, kad Žaidime dalyvavo nurodytų įmonių darbuotojas ar jo šeimos narys, prizas nebus įteikiamas.
 1. 10. Norint dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizą laikotarpiu nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. reikia įsigyti bent vieną Žaidime dalyvaujančią prekę bet kurioje pardavimo vietoje visoje Lietuvoje, išsaugoti pirkimą įrodantį dokumentą (pirkimo čekį) ir užregistruoti jį dalyvavimui Žaidime:
 • Užpildant registracijos formą svetainėje www.selga.lt. Anketoje reikia nurodyti vardą, pavardę, amžių, pirkimo čekio numerį, dalyvio telefono numerį, el. pašto adresą. Registracija yra nemokama.
 • Būtina užpildyti šiuos laukelius: vardas, pavardė, pirkimo čekio numeris ir dalyvio telefono numeris.
 1. 10.1. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo organizatoriai gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis organizuodami Žaidimą, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.

Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.

 1. 11. Jei dalyvis Žaidimo sąlygas įvykdė kelis kartus, Žaidime jis taip pat bus užregistruotas kelis kartus.
 1. 11.1. Vienas pirkimo čekio numeris gali laimėti tik vieną prizą, todėl vieną pirkimo čekio numerį galima užregistruoti tik vieną kartą per visą Žaidimo laikotarpį.
 2. 11.2. Vienas asmuo (vienas telefono numeris, vienas el. paštas ir vienas vardas / pavardė) gali laimėti kelis kartus per visą Žaidimo laikotarpį, bet vienas asmuo negali laimėti daugiau negu vieną prizą kiekviename laimėtojų nustatyme.
 1. 12. Jei vienas pirkimo čekio numeris yra registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas pirkimo čekio numeris, kuris buvo užregistruotas pirmas.
 1. 13. Įvykdžius dalyvavimo Žaidime sąlygas, dalyvio registracija dalyvauja laimėtojų nustatymuose. Dalyvis privalo išsaugoti pirkimą įrodančius čekius. Nepateikus pirkimą įrodančių dokumentų (čekių), laimėtojas netenka teisės į laimėtą prizą.
 1. 14. Prizų fondas:

Prizai

Kiekis

1 prizo vertė (EUR)

Bendra prizų vertė (EUR)

Piniginis prizas 1 500 EUR

1

1 500

1 500

Piniginis prizas 500 EUR

2

500

1 000

Piniginis prizas 100 EUR

24

100

2 400

Piniginis prizas 50 EUR

42

50

2 100

Bendra prizų fondo vertė eurais:

7 000

 1. 15. Žaidime numatyta 44 (keturiasdešimt keturi) laimėtojų nustatymai, kuriuose dalyvauja pagal šių taisyklių 10 punktą užsiregistravę dalyviai:

Laimėtojų nustatymo laikas

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme

Laimėti prizai ir jų kiekis

Laimėtojų rezervas

2021 03 02 11.00 val.

2021 03 01 00.00 val.– 2021 03 01 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 03 11.00 val.

2021 03 02 00.00 val.– 2021 03 02 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 04 11.00 val.

2021 03 03 00.00 val. – 2021 03 03 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 05 11.00 val.

2021 03 04 00.00 val. – 2021 03 04 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 08 11.00 val.

2021 03 05 00.00 val. – 2021 03 07 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 01 00.00 val. – 2021 03 07 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 03 09 11.00 val.

2021 03 08 00.00 val. – 2021 03 08 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 10 11.00 val.

2021 03 09 00.00 val. – 2021 03 09 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 11 11.00 val.

2021 03 10 00.00 val. – 2021 03 10 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 12 11.00 val.

2021 03 11 00.00 val. – 2021 03 11 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 15 11.00 val.

2021 03 12 00.00 val. – 2021 03 14 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 08 00.00 val. – 2021 03 14 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 03 16 11.00 val.

2021 03 15 00.00 val. – 2021 03 15 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 17 11.00 val.

2021 03 16 00.00 val. – 2021 03 16 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 18 11.00 val.

2021 03 17 00.00 val. – 2021 03 17 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 19 11.00 val.

2021 03 18 00.00 val. – 2021 03 18 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 22 11.00 val.

2021 03 19 00.00 val. – 2021 03 21 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 15 00.00 val. – 2021 03 21 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 03 23 11.00 val.

2021 03 22 00.00 val. – 2021 03 22 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 24 11.00 val.

2021 03 23 00.00 val. – 2021 03 23 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 25 11.00 val.

2021 03 24 00.00 val. – 2021 03 24 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 26 11.00 val.

2021 03 25 00.00 val. – 2021 03 25 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 29 11.00 val.

2021 03 22 00.00 val. – 2021 03 28 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 03 01 00.00 val. – 2021 03 28 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 500 EUR

2

2021 03 30 11.00 val.

2021 03 26 00.00 val. – 2021 03 29 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 31 11.00 val.

2021 03 30 00.00 val. – 2021 03 30 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 01 11.00 val.

2021 03 31 00.00 val. – 2021 03 31 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 02 11.00 val.

2021 04 01 00.00 val. – 2021 04 01 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 06 11.00 val.

2021 04 02 00.00 val. – 2021 04 05 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 03 29 00.00 val. – 2021 04 05 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 04 07 11.00 val.

2021 04 06 00.00 val. – 2021 04 06 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 08 11.00 val.

2021 04 07 00.00 val. – 2021 04 07 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 09 11.00 val.

2021 04 08 00.00 val. – 2021 04 08 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 12 11.00 val.

2021 04 09 00.00 val. – 2021 04 11 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 06 00.00 val. – 2021 04 11 23.59 val.

2 (du) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 04 13 11.00 val.

2021 04 12 00.00 val. – 2021 04 12 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 14 11.00 val.

2021 04 13 00.00 val. – 2021 04 13 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 15 11.00 val.

2021 04 14 00.00 val. – 2021 04 14 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 16 11.00 val.

2021 04 15 00.00 val. – 2021 04 15 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 19 11.00 val.

2021 04 16 00.00 val. – 2021 04 18 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 12 00.00 val. – 2021 04 18 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 04 20 11.00 val.

2021 04 19 00.00 val. – 2021 04 19 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 21 11.00 val.

2021 04 20 00.00 val. – 2021 04 20 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 22 11.00 val.

2021 04 21 00.00 val. – 2021 04 21 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 23 11.00 val.

2021 04 22 00.00 val. – 2021 04 22 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 26 11.00 val.

2021 04 19 00.00 val. – 2021 04 25 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 04 27 11.00 val.

2021 04 23 00.00 val. – 2021 04 26 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 28 11.00 val.

2021 04 27 00.00 val. – 2021 04 27 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 29 11.00 val.

2021 04 28 00.00 val. – 2021 04 28 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 30 11.00 val.

2021 04 29 00.00 val. – 2021 04 29 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 05 05 11.00 val.

2021 04 30 00.00 val. – 2021 04 30 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 50 EUR

2

2021 04 26 00.00 val. – 2021 04 30 23.59 val.

3 (trys) piniginiai prizai 100 EUR

2

2021 03 29 00.00 val. – 2021 04 30 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 500 EUR

2

2021 03 01 00.00 val. – 2021 04 30 23.59 val.

1 (vienas) piniginis prizas 1 500 EUR

2

 1. 16. Nustatant laimėtojus nustatomi ir 2 (du) papildomi rezerviniai prizų laimėtojai tam atvejui, jei pagrindinis laimėtojas negali įrodyti savo dalyvavimo Žaidime arba jo registracija neatitinka šių taisyklių. Rezerviniai laimėtojai įrašomi į protokolą, bet neskelbiami. Rezerviniai laimėtojai pretenduoja į prizą tokia eilės tvarka, kokia yra nustatomi.
 1. 17. Žaidimo laimėtojų nustatymas vykdomas naudojantis „Premium“ Žaidimų kompiuterine programa.
 1. 18. Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus apie 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) dalyvių. Tokiu atveju, laimėjimo tikimybė yra prognozuojant 69 (šešiasdešimt devyni) iš 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių).
 1. 19. Pilnas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas 2021 m. gegužės 5 d. iki 23:59 internetinėje svetainėje www.selga.lt.
 1. 20. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus asmeniškai informuojami paskambinus arba nusiuntus teksto pranešimą registracijos metu nurodytu telefono numeriu.
 1. 21. Piniginių prizų išmokėjimas bus vykdomas Žaidimo organizatoriaus, prizai bus išmokami pervedant pinigus į Žaidimo laimėtojo nurodytą banko sąskaitos numerį.
 1. 22. Laimėtojai turi galimybę susisiekti su Žaidimo organizatoriais telefonu 864316618 darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 arba el. paštu infolt@ppd.lv ir susitarti dėl laimėjimą įrodančių dokumentų pateikimo iki 2021 m. gegužės 18 d. Po šios datos prizai nebebus išmokami ir bus grąžinti Gamintojui.
 1. 23. Norint gauti prizą, laimėtojas turi pateikti originalų pirkimą įrodantį čekį su atitinkamu užregistruotam numeriu, banko sąskaitos numerį ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą / asmens tapatybės kortelę).
 1. 24. Pirkimo čekyje turi būti matomas pirkimo čekio numeris, atitinkantis registruotą pirkimo čekio numerį, kuris laimėjo Žaidime. Čekio data turi būti laikotarpiu nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. Čekyje turi būti matomas Žaidime dalyvaujančios prekės pavadinimas „Selga“. Jei gautame čekyje pateiktos informacijos nepakanka, reikės pateikti tikslų apskaitos kvitą su tiksliais Žaidime dalyvaujančių ir įsigytų prekių pavadinimais, užrašytais antroje čekio pusėje kartu su pardavėjo parašu ir parduotuvės antspaudu.

Jei pirkimo čekio originalumas kelia abejonių, Žaidimo organizatorius turi teisę laimėjimą anuliuoti.

 1. 25. Jei Žaidimo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su registracijos metu pateiktais duomenimis, prizas nebus išmokėtas.
 1. 26. Žaidimo organizatorius Žaidimo dalyvio prašymu negali pakeisti laimėto prizo kitu prizu.
 1. 27. Papildomos išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu ir nenumatytos šiose taisyklėse, pvz., telefono pokalbių išlaidos, nebus apmokamos.
 1. 28. Žaidimo organizatoriai nelaikomi kaltais, jei Žaidimo dalyviai nepaiso šių Žaidimo taisyklių.
 1. 29. Žaidimo organizatoriai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo Žaidimo taisyklių nesilaikymo atveju arba kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su Žaidimo laimėtojais neįmanoma susisiekti dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo Žaidimo organizatoriaus.
 1. 30. Žaidimo organizatorių ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija apie Žaidimą, kurią galima rasti reklaminėje medžiagoje, yra tik informacinio pobūdžio.

Priedas Nr. 1 „Produktai, kurie dalyvauja Žaidime „Laimėk džiugią akimirką!“

Prekės EAN kodas

Prekės pavadinimas

4750007817793

Vaf. „Selga“ šokolado skonio, 90 g

4750007817809

Vaf. „Selga“ šokolado skonio, 180 g

4750007817748

Vaf. „Selga“ citrinų skonio, 90 g

4750007817762

Vaf. „Selga“ citrinų skonio, 180 g

4750007848216

Vaf. „Selga“ lazdyno riešutų skonio, 90 g

4750007848209

Vaf. „Selga“ lazdyno riešutų skonio,180 g

4750007848575

Vaf. „Selga“ vanilės skonio 90 g

4750007848568

Vaf. „Selga“ vanilės skonio 180 g

4750007790287

Vaf. „Selga“ kokoso skonio 90 g

4750007790294

Vaf. „Selga“ kokoso skonio 180 g

4750007898914

„Selga“ spanguolių skonio vafliai, 180g

4750007790331

„Selga“ kakaviniai vaflių ritinėliai su kreminiu įdaru 160 g

4750007790386

„Selga“ mini vafliai vanilės skonio, 250g

4750007790379

„Selga“ mini vafliai šokolado skonio, 250g

4750007790355

„Selga“ vaflių ritinėliai su kokosiniu įdaru 160 g

4750007790591

„Selga“ Šokoladiniai vafliai, 3,6kg

4750007790614

„Selga“ Vaniliniai vafliai, 3,6 kg

4750007847974

„Selga“ Vaflinis tortas MOKA 350 g

4750007847981

„Selga“ Vaflinis tortas RETRO 350 g

4750007847998

„Selga“ Vaflinis tortas KLASIKA 350 g

4750007848223

„Selga“ Vaflinis tortas TRIFELE, 350g

4750007790621

„Selga“ Vaflinis tortas KAPRIZAS, 350g

4750007689512

„Selga“ sausainiai 180 g

4750007689574

„Selga“ kondensuoto pieno skonio sausainiai 180 g

4750007689536

„Selga“ šokolado skonio, 180 g

4750007898754

„Selga“ sausainiai kondensuoto pieno skonio, MILK, 180g

4750007898792

„Selga“ sausainiai šokolado skonio CHOCOLATE, 180g

4750007898778

„Selga“ sausainiai , klasikiniai , 180g

4750007848360

„Selga“ bananų skonio 180 g

4750007789946

„Selga“ karamelės skonio 180 g

4750007790041

„Selga“ pilno grūdo sausainiai 180 g

4750007687426

„Selga“ sausainiai su šokolado glaistu 230 g

4750007790270

„Selga“ riešutų skonio 180 g

4750007898839

„Selga“ sausainiai su kokosu, 180g

4750007898815

„Selga“ sausainiai citrinų skonio, 180g

4750007689482

„Selga“ 250 g / mini / sausainiai

4750007848674

„Selga“ šokolado skonio sausainiai (Mini) 250 g

4750007790720

„Selga“ dviejų sluoksnių sausainiai su lazdyno riešutų įdaru, 205g

4750007790744

„Selga“ dviejų sluoksnių sausainiai su pieniško šokolado įdaru, 205g

4750007790799

Selga Nature mini sausainiai su šokolado gabalėliais, 130g

4750007790782

Selga Nature mini sausainiai su lazdyno riešutais, 130g

4750007790706

Selga Nature ruginiai sausainiai, 290g

4750007790683

Selga Nature avižiniai sausainiai, 290g

4750007790102

„Selga“ sausainiai raidelės. 250 g

4750007164347

CIRKAS 300 g sausainiai / PL /

4750007158346

ŠEIMAI kondensuoto pieno skonio 300 g / PL /

4750007790898

„Selga“ sausainiai su šokolado gabalėliais, 125g

4750007790911

„Selga“ šokoladiniai sausainiai su avietėmis, 125g

4750007790843

„Selga“ sausainiai su uogomis ir šokolado gabalėliais, 175g

4750007790867

„Selga“ sausainiai su šokolado gabalėliais, 175g

4750007898679

„Selga“ sviestiniai sausainiai su lazdyno riešutais, 150g

4750007898655

„Selga“ sviestiniai šokoladiniai sausainiai ir vyšniomis, 150g

4750007898631

„Selga“ sutirštinto pieno skonio sausainiai, "Šachmatai", 250g

4750007898617

„Selga“ kakavos skonio sausainiai, "Letenėlė" 250g

4750007688867

„Selga“ sausainiai kondensuoto pieno skonio, 5 kg

4750007789977

„Selga“ sausainiai šokolado skonio, 5 kg

4750007101892

“Selga” klasikiniai, 5kg

4750007687266

„Selga“ sausainiai su šokolado glajumi 4 kg

4750007790096

„Selga Nature“ avižiniai sausainiai su spanguolėmis 3 kg

4750007790126

„Selga“ raidelės su sviestu 3 kg

4750007848872

“Selga” imbieriniai sausainiai, 3,5 kg

4750007687228

CIRKAS 2,5 kg sausainiai / PL /

4750007687235

ŠEIMAI sausainiai su kondensuoto pieno gabaliukais 2,5 kg / PL /

4750007790942

„Selga“ sausainiai kondensuoto pieno skonio, 1 kg

4750007790959

„Selga“ sausainiai šokolado skonio, 1 kg

4750007790171

„Selga“ sausainių rutuliukai pieniniame šokolade 120 g

4750007790195

„Selga“ sausainių rutuliukai juodajame šokolade 120 g

4750007790003

„Selga“ Nature avižiniai sausainiai, 280g

4750007790010

„Selga“ Nature avižiniai sausainiai su spanguolėmis, 280g

4750007791000

„Selga“ Klasika 45g

Sutinku, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Registruodamiesi dalyvauti žaidime Jūs sutinkate, kad RAB „Orkla Latvija“ tvarko šiuos žaidimo dalyvių asmens duomenis: Vardas, Pavardė – būtina siekiant užtikrinti Jūsų identifikaciją, jei laimėsite, ir įsitikinti pateiktų duomenų teisingumu. Telefono numeris – būtinas, kad būtų galima su Jumis susisiekti, jei laimėsite. Pirkinio čekio numeris – būtinas, norint identifikuoti pirkinio įsigijimą, registracijos atitiktį loterijai.

Sutinku su žaidimo taisyklėmis
Noriu gauti naujienas el. paštu.

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi žaidime tam, kad gaučiau komercinius pranešimus, reklaminius siuntinius, specialius pasiūlymus arba panašius pasiūlymus ir paslaugas savo nurodytu el. pašto adresu iš RAB „Orkla Latvija“. Duomenys bus saugomi 2 metus arba tol, kol bus atsisakyta. Patvirtinu, kad esu informuotas apie teisę susipažinti su savo pateiktais ir sutvarkytais duomenimis, taisyti juos, gauti ir persiųsti juos kitam valdytojui, apriboti jų tvarkymą arba atsisakyti duomenų tvarkymo atšaukiant savo duotą sutikimą, taip pat paprašyti ištrinti duomenis. Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra mano, jie yra tikslūs ir teisingi.

Registracija sėkminga!
Registruotis

Laimėtojai

05.05.2021.

Aiida Baigishieva
1500€
Čekio nr. 268/1928
Saulius Kumpikevičius
500€
Čekio nr. 09630
Albina Veselienė
100€
Čekio nr. 50/1809
Edmondas Sakalauskas
100€
Čekio nr. 148/158341
Stanislova Urboniene
100€
Čekio nr. 87/344
Lina Vaitkienė
50€
Čekio nr. 73/893

30.04.2021.

Vladimir Kirjanov
50€
Čekio nr. 234/554937

29.04.2021.

Marytė Bernatavicienė
50€
Čekio nr. 85/30

28.04.2021.

Aurelijus Cirikas
50€
Čekio nr. 335/2034

27.04.2021.

Audra Jonikienė
50€
Čekio nr. 287/1792 #01072982

26.04.2021.

Alvidas Lipnickas
100€
Čekio nr. 13797
Andzelika Norkiene
100€
Čekio nr. 79/592
Irutė Balynienė
100€
Čekio nr. 183/72483

23.04.2021.

Edgaras Knyzeris
50€
Čekio nr. 66/295

22.04.2021.

Zita Zelenkoviene
50€
Čekio nr. 226/1393

21.04.2021.

Mantas Miliauskas
50€
Čekio nr. 531191

20.04.2021.

Nina Balinskienė
50€
Čekio nr. 2/819279

19.04.2021.

Aidas Grigalauskas
100€
Čekio nr. 88297
Vilija Laurinavičiūtė
100€
Čekio nr. 160/838
Bella Dubovika
100€
Čekio nr. 18/1943
Kristina Kundelienė
50€
Čekio nr. 513/166387

16.04.2021.

Regvita Ilekienė
50€
Čekio nr. 387/397267

15.04.2021.

Maja Bobrovko
50€
Čekio nr. 441137

14.04.2021.

Laima Adomėnaitė
50€
Čekio nr. 111/1668

13.04.2021.

Zita Miškinienė
50€
Čekio nr. 19710

12.04.2021.

Audra Buragienė
100€
Čekio nr. 226/1334
Aurimas Grinevicius
100€
Čekio nr. 39387
Rytis Rauluševičius
50€
Čekio nr. 379/102129

09.04.2021.

Modesta Račkauskaite
50€
Čekio nr. 56/821660

08.04.2021.

Angelė Strašinskienė
50€
Čekio nr. 18/1735

07.04.2021.

Ana Novikova
50€
Čekio nr. 31/781

06.04.2021.

Artūras Šukys
100€
Čekio nr. 164/74249
Vilma Žmuidienė
100€
Čekio nr. LF NP E221A006
Silvija Žutautienė
100€
Čekio nr. 152/1630
Violeta Petrenaite
50€
Čekio nr. 243/1225

02.04.2021.

Miglė Vanagienė
50€
Čekio nr. 36627

01.04.2021.

Živilė Pociūtė
50€
Čekio nr. 697027

31.03.2021.

Daiva Juozelskė
50€
Čekio nr. 316/1810

30.03.2021.

Diana Donielienė
50€
Čekio nr. 64/267

29.03.2021.

Violeta Cernoviene
500€
Čekio nr. 165/90622
Nerijus Makauskas
100€
Čekio nr. 204767
Enrika Matukaitiene
100€
Čekio nr. 60607#
Aivaras Ciesiūnas
100€
Čekio nr. 1/29690

26.03.2021.

Martynas Matilionis
50€
Čekio nr. 13/546

25.03.2021.

Elvyra Bilotienė
50€
Čekio nr. 227420

24.03.2021.

Daiva Venckiene
50€
Čekio nr. 83/358133

23.03.2021.

Mantas Zajarskas
50€
Čekio nr. 68271

22.03.2021.

Oksana Gotesman
100€
Čekio nr. 58/141489
Regina Katkiene
100€
Čekio nr. LF JB 000000489020
Ovidija Dubinaite
100€
Čekio nr. Lg 00402595
Aistė Baranauskaitė
50€
Čekio nr. 00405973

19.03.2021.

Juzefa Jasienė
50€
Čekio nr. 00552

18.03.2021.

Jolanta Račkauskuenė
50€
Čekio nr. 281/1219061

17.03.2021.

Beata Banevičienė
50€
Čekio nr. 1559007152900443

16.03.2021.

Erika Trumpuliene
50€
Čekio nr. 33/1417

15.03.2021.

Edita Zinkeviciene
100€
Čekio nr. 341/623256
Asta Mikailova
100€
Čekio nr. 113/50758
Elvyra Bumlyte
50€
Čekio nr. Lt101937219

12.03.2021.

Orinta Lukošiūnienė
50€
Čekio nr. LR E00Y3826

11.03.2021.

Artūras Nacius
50€
Čekio nr. 59211#

10.03.2021.

Reda Baguckiene
50€
Čekio nr. 181/1429686

09.03.2021.

Vitalija Rinkeviciute
50€
Čekio nr. BRBX325000059700

08.03.2021.

Teresa Samsonien
100€
Čekio nr. 3221030254212
Juratė Tuskenienė
100€
Čekio nr. 4/225957
Ligita Janulyte
50€
Čekio nr. 495/1872

05.03.2021.

Dzmitry Basiuk
50€
Čekio nr. 141/1988

04.03.2021.

Saulė Peseckaitė
50€
Čekio nr. 165/1378148

03.03.2021.

Itana Morkuniene
50€
Čekio nr. 121/43634

02.03.2021.

Loreta Baltmiskiene
50€
Čekio nr. 21/286